dating clacton no registration - Dating pangulong gloria arroyo

Walang tigil ang pagpaslang sa hanay ng mga progresibo at kritiko ng gubyerno, gayundin ang marahas na pagbuwag sa mga pagkilos ng mga manggagawa at mamamayan.

Malinaw sa mamamayan na ginamit lamang ni Aquino ang pagkabulok ng rehimeng Arroyo upang magpapogi at umani ng kasikatan.

Sa huli’t huli, hindi seryoso ang gubyernong Aquino sa pagbibigay ng hustisya sa malawak na sambayanan sapagkat panig sa naghaharing uri at hindi kailanman sa mamamayan ang kanya mismong papet na pamumuno.

Dalawang araw matapos magyabang si Aquino at magtahi ng namumulaklak na kasinungalingan sa kanyang State of the Nation Address, nakangiting naglakad papalabas ng Veterans Memorial Medical Center ang dating pangulong Gloria Macapagal-Arroyo pagkaraang mapalaya sa walong buwang arrest.

Pinahintulutan ng Pasay City Regional Trial Court mapalaya at makapaghapag ng P1 milyong piyansa si Arroyo matapos katigan ng korte na mahina ang isinampang kasong “electoral sabotage” sa kawalan nito ng “quantum of proof” upang maparusahan ang dating pangulo.

Kawalang hustisya para sa manggagawa at sambayanan Kabaligtaran ng kanyang pilit na ipinapakita, tila wala talagang balak ang administrasyong Aquino na tugisin ang isang napakalaking kriminal at ng pagnanakaw, pamamaslang, at pandaraya sa malawak na mamamayan. Jovito Palparan, na tinaguriang “berdugo” sa hanay ng mga progresibong organisasyon at lider manggagawa, ay malaya pa rin hanggang sa ngayon.

Ang iba pang sangkot sa mga krimen na pinangunahan ni Arroyo tulad ni Ret. Sa hanay ng uring manggagawa sa rehiyon, umiral sa panunungkulan ni Arroyo ang isang “Martial Law”.Subalit mabagal, nag-astang “bagito”, at walang kahihiyang naglantad ng pagkainutil ang kasalukuyang administrasyon sa pagsasampa ng mga kaso laban kay Arroyo.Taliwas ito sa sinabi ni Aquino sa kanyang , at unang So NA.Ipinormal pa sa pamamagitan ng isang inter-agency memorandum of commitment ang militarisasyon sa loob ng mga pabrika, engklabong industriyal, at komunidad ng manggagawa.Wala pa ring makabuluhang dagdag na sahod para sa uring manggagawa, bagkus ipinatupad ang two-tiered wage system na lalong nagpababa sa sahod, at nagpakomplika sa pagbibigay ng dagdag na sahod.Hindi ni minsan dininig ang panawagan para sa makabuluhang dagdag na sahod, ngunit todo-bigay naman ang suporta ng nagdaang rehimen sa mga dayuhan kapitalista sa pamamagitan ng mga palugit at kaluwagan sa usapin ng buwis.

695 Comments

  1. One of the more vocal subsets of this particular philosophy is known as The Red Pill.

  2. Students, faculty, and staff can download Malwarebytes and Symantec Endpoint Protection at no cost through the Software Download Service at My Pitt.

  3. As a result, the number of professional sellers on the platform has exploded to around 6.7 million, and so has the need for professional listing templates.

Comments are closed.